Co možná nevíte o komínech

Plynové spotřebiče

V důsledku zanedbané kontroly komínů, rekonstrukcí a při modernizaci bydlení dochází ke změně vlivu prostředí na spotřebič na plyná paliva a v jeho důsledku dochází k otravám oxidem uhelnatým.

Při instalaci nových plynových spotřebičů převážně turbokotlů a kondenzačních kotlů dochází k porušení legislativy stavebního zákona a NV91-2010 sbírky. Jelikož jsou uvedeny do provozu v rozporum se zákonem ČR a dále veškerá odpovědnost a právní důsledek přechází na majitele kotle nikoliv na odbornou firmu, která kotel instalovala. Více informací získáte na stránkách Společenstvo kominíků ČR

Spotřebiče na pevná paliva

V důsledku zanedbané kontroly komínů na pevná paliva dochází každoročně k požárům objektů.Příčinou může být špatné spalování, neprovedení kvalitního čištění a kontroly komínu !!! Více informací získáte na stránkách Společenstvo kominíků ČR

Co možná ještě nevíte?

Za zajištění čištění a kontroly zodpovídá majitel objektu. Při požáru objektu je nutné vždy předložit zprávu o kontrole a čištění. Při výměně spotřebiče je nutné zhotovit novou revizní zprávu. Při uvedení každé spalinové cesty do provozu je nutno označit tuto spalinovou cestu komínovým štítkem.

Jak vybrat kominickou firmu ?

1.reference 2.používání certifikovaných materiálů se zárukou 3.regionální firmy pro případ reklamace 4.spolehlivá firma je pojištěna pro případ škody 5.spolehlivá firma má své sídlo a kontaktní kancelář 6.i zde platí levné neznamená kvalitní a bezpečné !!! Více informací získáte na stránkách Společenstvo kominíků ČR

Vítejte na stránkách kominictví Haccolti Invest s.r.o.

image

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. března 2010 vstoupilo v účinnost 1. ledna 2011 a nahradilo stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu spalinových cest, frekvence jejich kontrol a čištění. Dále je zde upraveno, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek lze provádět vypalování komína.

Celou vyhlášku mužete stáhnout právě zde.